Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣ: Απόφοιτους Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   Πληροφορίες: Προϊσταμένη Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας, Μαρία Καλτσογιάννη Θέμα: «Μελέτη Παρακολούθησης των αποφοίτων του ΠΑΔΑ 2020»   Αγαπητέ απόφοιτε του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Στα πλαίσια του Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας, εκπονείται μελέτη με σκοπό την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του Ιδρύματος...

Σε εφαρμογή των από 20/09/2019 αποφάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την "Προστασία Δεδομένων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΑ.Δ.Α.": Στις βαθμολογικές καταστάσεις μαθημάτων που ανακοινώνονται δε θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά μόνο ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) των φοιτητών. Ακόμη, δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση ονομάτων ή...