Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική», που υποστηρίζεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ειδικεύσεις: «Παθολογική Νοσηλευτική», «Παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Γεροντολογική Νοσηλευτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144/Α’).

Πύλη ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία