Ειδίκευση: Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδίκευση: Γεροντολογική Νοσηλευτική Ειδίκευση: Παθολογική Νοσηλευτική ΠΜΣ Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική Μελέτη Παρακολούθησης αποφοίτων ΠΑΔΑ 2020 ΠΜΣ Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική Ειδίκευση: Παθολογική Νοσηλευτική Ειδίκευση: Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδίκευση: Γεροντολογική Νοσηλευτική Μελέτη Παρακολούθησης αποφοίτων ΠΑΔΑ 2020 Ειδίκευση: Παιδιατρική Νοσηλευτική ΠΜΣ Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική Ειδίκευση: Παθολογική Νοσηλευτική Ειδίκευση: Γεροντολογική Νοσηλευτική Μελέτη Παρακολούθησης αποφοίτων ΠΑΔΑ 2020

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική», που υποστηρίζεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ειδικεύσεις: «Παθολογική Νοσηλευτική», «Παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Γεροντολογική Νοσηλευτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144/Α’).

Πύλη ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία