Β' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Β' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.201 Πρώτες Βοήθειες και Μαζικές καταστροφές 3 10 Πολυκανδριώτη Μαρία
MSC.ACN.202 Διοίκηση στο κλινικό χώρο και Επικοινωνία 3 10 Δούσης Ευάγγελος
MSC.ACN.203 Εκπαίδευση ασθενών και Συμβουλευτική 1,5 5 Ευαγγέλου Ελένη, Καλογιάννη Αντωνία
MSC.ACN.204 Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 1,5 5 Κουτελέκος Ιωάννης, Ζαρταλούδη Αφροδίτη