Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση ΙΙ: Παιδιατρική Νοσηλευτική

Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση ΙΙ: Παιδιατρική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.II.301 Εξειδικευμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.II.302 Εφαρμοσμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.II.303 Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση 3 10