Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση Ι: Παθολογική Νοσηλευτική

Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση Ι: Παθολογική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.I.301 Εξειδικευμένη Παθολογική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.I.302 Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.I.303 Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση 3 10