Κόστος Φοίτησης

Το ΠΜΣ προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης.