Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.101 Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 3 10 Πολυκανδριώτη Μαρία
MSC.ACN.102 Κλινική Επιδημιολογία 3 10 Κουτελέκος Ιωάννης
MSC.ACN.103 Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις και Λήψη κλινικών αποφάσεων 3 10 Βασιλόπουλος Γεώργιος, Δούσης Ευάγγελος

Β' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.201 Πρώτες Βοήθειες και Μαζικές καταστροφές 3 10 Πολυκανδριώτη Μαρία
MSC.ACN.202 Διοίκηση στο κλινικό χώρο και Επικοινωνία 3 10 Δούσης Ευάγγελος
MSC.ACN.203 Εκπαίδευση ασθενών και Συμβουλευτική 1,5 5 Ευαγγέλου Ελένη, Καλογιάννη Αντωνία
MSC.ACN.204 Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 1,5 5 Κουτελέκος Ιωάννης, Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση ΙΙ: Παιδιατρική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.II.301 Εξειδικευμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.II.302 Εφαρμοσμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.II.303 Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση 3 10  

Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση ΙΙΙ: Γεροντολογική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.III.301 Εξειδικευμένη Γεροντολογική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.III.302 Εφαρμοσμένη Γεροντολογική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.III.303 Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση 3 10  

Δ' Εξάμηνο - Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.401 Διπλωματική Εργασία 20  
MSC.ACN.402 Κλινικές Εφαρμογές στην Ειδίκευση 10