Συντονιστική Επιτροπή

Διευθύντρια ΠΜΣ: Πολυκανδριώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ: Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ: Γερογιάννη Γεωργία, Λέκτορας

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ: Δούσης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ: Βασιλόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής