Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση ΙΙΙ: Γεροντολογική Νοσηλευτική

Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση ΙΙΙ: Γεροντολογική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MSC.ACN.III.301 Εξειδικευμένη Γεροντολογική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.III.302 Εφαρμοσμένη Γεροντολογική Νοσηλευτική 3 10  
MSC.ACN.III.303 Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση 3 10