Ανακοίνωση για τη Προστασία Δεδομένων

Ανακοίνωση για τη Προστασία Δεδομένων

Σε εφαρμογή των από 20/09/2019 αποφάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την “Προστασία Δεδομένων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΑ.Δ.Α.”:

  • Στις βαθμολογικές καταστάσεις μαθημάτων που ανακοινώνονται δε θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά μόνο ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) των φοιτητών.
  • Ακόμη, δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση ονομάτων ή άλλων προσωπικών στοιχείων σε ανακοινώσεις που αφορούν σε θέματα διοικητικής οικονομικής ή άλλης υπηρεσιακής φύσεως. Για παράδειγμα η δημοσιοποίηση καταστάσεων αξιολόγησης θα πρέπει να αναφέρει μόνο αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης ή Α.Μ. και όχι ονοματεπώνυμα.